Piektdiena, 2024. gada 21. jūnijs

Vārda diena: Monvīds, Egita, Emīls

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Mikrofonu iegāde VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu)

1. Pasūtītājs :
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709
 

Kontaktpersonas: Diāna Pulle, tālrunis: 67206698, e-pasts: diana.pulle@radio.org.lv

 

2. Iepirkuma priekšmets :
„Mikrofonu iegāde VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Instrukcija pretendentiem

3. Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV:
Radio 2014/IP-23, CPV kods: 32341000-5

4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 2014.gada 7.novembra, plkst. 10:00, Doma laukumā 8, Rīga.

5. Lēmuma pieņemšanas datums:

24.11.2014.

6. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:

UAB „Televizijos ir ryšio sistemos”, 19 966.20 EUR (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro, 20 centi), neieskaitot PVN 21%.

LĪGUMS