Svētdiena, 2024. gada 25. februāris

Vārda diena: Alma, Annemarija

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Preses relīzes

Latvijas Radio izvērtējis žurnālistes profesionālo rīcību

21.jūnijā Izvērtēšanas komisija ir izskatījusi jautājumu par Latvijas Radio 4 žurnālistes un programmu vadītājas Janas Jermakovas rīcību, vadot 9.maija raidījuma „Doma laukums” rubriku „Brīvais mikrofons” par portāla ManaBalss.lv iniciatīvu atjaunot Uzvaras laukumu atbilstoši sākotnējam plānojumam.

Izvērtēšanas komisija tika izveidota, balstoties uz Latvijas Radio Ētikas kodeksu. Komisijas sastāvā bija pārstāvis no katra kanāla un Ziņu dienesta un to vadīja valdes locekle satura jautājumos Sigita Kirilka. Komisija izvērtēja žurnālistes profesionālo rīcību un atbilstību Latvijas Radio Ētikas kodeksam un Rīcības kodeksam.

Komisija sniegusi vērtējumu par žurnālistes profesionālo rīcību. Veidojot 9.maija rubriku „Brīvais mikrofons,” ir pārkāpts Latvijas Radio Rīcības kodeksa 5.1. punkts: „Žurnālistam vienmēr maksimāli jācenšas noskaidrot patiesība, kā un kāpēc ir veidojusies kāda situācija, notikums vai konflikts. Tā ir jāpamato ar faktiem, pārbaudītiem informācijas avotiem un fiksētiem pierādījumiem (audio ierakstiem, dokumentiem, statistiku u.c.). Žurnālistam pret savu auditoriju ir jābūt godīgam, nepieļaujot subjektīvu skatījumu vai spekulatīvu faktu traktējumu.” Pārkāpts arī šī paša kodeksa 5.2. punkts: „Žurnālistam, veidojot raidījumu, jāizvairās no personīgā viedokļa paušanas. Pirmkārt, jābalstās uz faktiem, tad jāizmanto informācija, kas palīdz saprast kontekstu, un jāpiedāvā pietiekami interesanti un daudzveidīgi viedokļi. Nav pieļaujama tendenciozitāte ne satura izklāstā, ne ziņu vai materiāla izkārtojumā, ne arī balss intonācijā vai vārdu izvēlē.” Komisija arī atzina, ka žurnāliste nav ievērojusi Ētikas kodeksa 1.4.punktu: „Latvijas Radio kā sabiedrisks saziņas līdzeklis veicina  sabiedrības saskaņu un toleranci, daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, debates par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, ir analītisks un kritisks  attiecībā pret  politisko un ekonomisko varu,  aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības. Latvijas Radio iestājas pret jebkura veida cilvēka pazemošanu vai diskrimināciju.”

Latvijas Radio Valdes locekle satura jautājumos Sigita Kirilka atvainojas visiem, kurus ir aizskārusi žurnālistes Janas Jermakovas rīcība un vadītās rubrikas „Brīvais mikrofons” saturs 9.maija raidījumā, runājot par portāla ManaBalss.lv iniciatīvu atjaunot Uzvaras laukumu atbilstoši sākotnējam plānojumam.

Komisijas sniegtais vērtējums ir iesniegts Latvijas Radio Valdei, kas izskatīs jautājumu par turpmāko rīcību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.