Svētdiena, 2023. gada 10. decembris

Vārda diena: Judīte, Guna

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Preses relīzes

Apstiprina Latvijas Radio darbības stratēģiju

Tuvāko piecu gadu laikā Latvijas Radio būs nozares līderis sabiedrības uzticamības, sasniegtās auditorijas un inovāciju jomā, paredz Latvijas Radio vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2022. gadam. Mērķtiecīgi strādājot pie satura, tehnoloģiju, jaunu biznesa virzienu attīstības, kā arī pārvaldības un komunikācijas pilnveides, 2022. gadā Latvijas Radio būs 35,7% radio tirgus daļa, tostarp būtiski palielināts internetā un sociālajos tīklos sasniegtais auditorijas apjoms. Astoņi no desmit klausītājiem pilnībā uzticēsies sabiedriskā medija radītajam saturam.

Stratēģija ceturtdien, 18. oktobrī, apstiprināta no Latvijas Radio kapitāldaļu turētāja – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes – puses un nosūtīta Pārresoru koordinācijas centra atzinuma saņemšanai.

“Stratēģija ir ambicioza un izaicinājumiem pilna. Latvijas Radio ar 93 gadu pieredzi un tradīcijām ir jāaug līdzi laikam, kļūstot par mūsdienīgu organizāciju visplašākajā nozīmē. No satura viedokļa mēs atsevišķos segmentos esam pat galvastiesu pārāki – to apliecina, piemēram, spēja konkurēt ar dokumentāliem žurnālistu projektiem Eiropas līmenī. Taču pārvaldības un apsaimniekošanas jomā ir ļoti daudz darāmā, kas gadu desmitiem iekrāts hroniskā finansējuma trūkuma dēļ, bet mēs esam gatavi to mainīt. Tāpat jau šobrīd jāsāk gatavoties sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus,” uzsver Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne.

Stratēģijā noteikti seši rīcības virzieni: satura politika un attīstība; multimediālā satura attīstība un digitālā klātbūtne dažādās komunikācijas platformās; tehnoloģiju un infrastruktūras attīstība; pārvaldība; komunikācija, kā arī jaunu biznesa virzienu un produktu attīstība.

Satura jomā plānots būtiski palielināt pētnieciskās un dokumentālās žurnālistikas apjomu, līdzsvarot reģionālo pārklājumu un mazākumtautību satura integrēšanu. Tāpat plānots izveidot Inovāciju laboratoriju, kas radošā veidā dotu telpu jaunu satura formātu attīstīšanai, kā arī sistemātiski veikt auditorijas pētījumus, lai veidotu uz auditorijas vajadzībām balstītu saturu.

Būtiska attīstība paredzēta satura multimedialitātes veidošanai un satura atkalizmantošanas iespēju paplašināšanai – sākot no tā, lai nodrošinātu literārā un muzikālā mantojuma pieejamību, un jaunrades plašāku popularizēšanu, līdz satura izplatīšanas kanālu dažādošanai un mērķtiecīgas digitālās stratēģijas īstenošanai.

Tehnoloģiju un infrastruktūras jomā plānotas apjomīgas investīcijas jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu tehnoloģiju ieviešanā un Latvijas Radio kultūrvēsturiskās ēkas renovācijā.

Pārvaldības pilnveidei paredzētas būtiskas izmaiņas organizācijas efektivitātes celšanai, mērķtiecīgas plānošanas sistēmas ieviešanai, finanšu vadības sistēmas maiņai, administratīvā sloga mazināšanai un mūsdienīgai cilvēkresursu pārvaldībai.

Komunikācijas jomā plānots stiprināt Latvijas Radio zīmolu, tostarp attīstot organizācijas misijai un vērtībām atbilstošu projektu realizēšanu. Tāpat paredzēti vairāki uzdevumi iekšējās komunikācijas stiprināšanai, paredzot plašu darbinieku iesaisti organizācijas darbības plānošanā un procesu optimizēšanā.

Stratēģijas īstenošanai līdz 2022. gadam ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi 30,9 miljonu EUR apmērā, no kuriem apmēram 7 miljoni EUR tiktu novirzīti satura attīstībai, 3,5 līdz 16 miljoni EUR ēkas renovācijai un tehnoloģiju pilnveidei (nepieciešamo līdzekļu apjoms atkarīgs no risinājuma veida ēkas atjaunošanai). Par konkrētiem budžeta piešķīrumiem jālemj Saeimai, pieņemot valsts budžetu kārtējam gadam.

 

Ar stratēģiju iespējams iepazīties šeit: https://ej.uz/LRstrategija

 

Papildu informācijai:

Ieva Aile

Komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 29104676 | ieva.aile@latvijasradio.lv