Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Vārda diena: Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Latvijas Radio rekvizīti

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio"

Doma laukums 8, Rīga, LV-1505

Vienotais reģ.nr. 40003080614,
AS "SEB banka",
kods UNLALV2X
Nor.konts: LV61UNLA0002100609688 vai
LV46UNLA0050017096661, vai
AS "SWEDBANK"
konts.: LV50HABA0551035113602