Viesojamies Bergenas latviešu skolā "Bergausis". Bērniem, kā zināms, ir ļoti aizņemta dzīve un ārpus Latvijas tā paiet citas valodas vidē. Kāda ir Bergenas latviešu pieredze latviešu valodas un kultūras mācīšanā? Kā motivēt turpināt mācības dažkārt ar piespiešanos un sūri, grūti uzsāktās latviešu skolas gaitas ārpus Latvijas? Kā uzrunāt, atrast un ieinteresē bērnus un jauniešus, saruna ar skolas direktori Antru un skolotāju un bibliotekāri Agnesi, un, protams, pašiem audzēkņiem un vecākiem.