Turpinot diasporas tūrisma ciklu, šoreiz raidījumā 21. gadsimta latvietis runājam par radu rakstiem. Ja vasarā plāno apciemot radus Latvijā, tad, iespējams, vēlies zināt savu dzimtas koku un radu rakstus. Latvijas Nacionālā Valsts arhīva darbiniekiem šovasar darba pilnas rokas, jo pieprasījums pēc radu rakstu izpētes ir liels. Sarunā piedalās Dace Plīkša no Nacionālā valsts arhīva un Janu Ķikāni no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.