Diasporas bērniem latviešu valoda bieži ir kā svešvaloda, kuru vecāki mudina apgūt no skolas brīvajā laikā, brīvdienās, nereti tas notiek visai neregulāri. Kā motivēt apgūt vecāku vai vecvecāku dzimto valodu? Eksperti saka – ar draudzību, tāpēc vēl joprojām labs palīgs valodas apguvē ir vasaras skolas. Šogad šādā vasaras skolā jaunieši varēs kārtot latviešu valodas eksāmenu. Par to saruna ar Valsts Izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāju Antu Lazarevu un Eiropas Vasaras skolas organizatori Airu Priedīti.