Būdami neapmierināti ar medicīnas pakalpojumu kvalitāti Anglijā, daudzi latvieši savas ģimenes ārsta vizītes, diagnostiku un operācijas labprātāk veic Latvijā. Šo medicīnas tūrismu mazināt varētu iecere nesniegt medicīnas pakalpojumus pilnā apmērā tiem, kas nemaksā sociālo nodokli Latvijā. Vienlaikus Eiropas Savienības direktīva paredz, ka pilsonim ir tiesības ārstēties ārpus savas mītnes zemes dzimtenē, piemēram, Latvijā, un izmaksas atgūt no mītnes zemes, piemēram, Anglijas, budžeta. Kā tas darbojas? Palūkosimies uz Anglijas piemēru sarunā ar Arni Krasovski, “MedRefund LTD” direktoru, kura uzņēmums konsultē latviešus Anglijā par medicīnas izdevumu atgūšanu, kā arī medicīnas centra ARS ģimenes ārsti-terapeiti Lāsmu Četvergu, kuras praksē ir vairāki šādi gadījumi.