Skolas un draugu maiņa bērniem nekad nav viegla, jo īpaši, ja šīs pārmaiņas ietver pārcelšanos uz dzīvi citā valstī ar svešu valodu un kultūru. Ar kādām grūtībām sastopas latviešu skolēni Anglijas skolās un kā latviešu skolās iejūtās bērni, kas atgriežas no Anglijas? Vai vecāki, pedagogi un sabiedrība ir gatava risināt jautājumus, kas skar atšķirības mācību sistēmās, skolēnu iedzīvošanos jaunajā klases kolektīvā un arī tādu problēmu kā mobings?