Ar ko atšķiras luterāņu dievkalpojums Vašingtonā vai Dublinā no dievkalpojuma Rīgā? Kāda ir draudzes un to vadītāju loma reliģiskā un latviskā gara uzturēšanā citviet pasaulē un vai mūsdienās mazajai latviešu luterāņu kopienai vispār ir nepieciešami divi arhibīskapi? Par to raidījumā diskusija ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu un ārpus Latvijas luteriskās baznīcas arhibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti (abi attēlā). Tāpat raidījuma skan ārzemju latviešu luterāņu, kā arī sieviešu mācītāju pārdomas par draudzēm ārpus Latvijas.