Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL) par savu jauno arhibīskapi ir ievēlējusi prāvesti Laumu Zušēvicu (attēlā kopā ar līdzšinējo LELBĀL arhibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti). Viņas amatā ievešanas diena būs 19. aprīlis.

Kāda ir latviešu draudžu pasaulē misija, kāda plānota sadarbība ar Latvijas Evanģēliski luterisko Baznīcu Latvijā? Vai dziedāsim pēc jaunām dziesmu grāmatām un lasīsim jauno Bībeli un vai latvietības saglabāšana ir arī Baznīcas un draudžu galvenais uzdevums, par šo un citiem jautājumiem Anša Bogustova saruna ar latviešiem pirmo arhibīskapi sievieti - Laumu Zušēvicu.