Raidījumā 21. gadsimta latvietis mēģinām izprast, kas ir pamatā strīdiem un diskusijām starp abām latviešu luterāņu baznīcām - Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu Latvijā un Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu ārpus Latvijas.Ko šis strīds nozīmē diasporai? Cik kupla ir latviešu luterāņu saime ārpus Latvijas un kāpēc Baznīca ārpus Latvijas jūtas nepārstāvēta topošajos likuma grozījumos? Sarunas dalībnieki – Kārlis Žols, prāvests Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā ārpus Latvijas, un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš.