Diasporai kļūstot ievērojami lielākai un aktīvākai, loģisks šķiet jautājums, vai ir pienācis laiks atgriezties tādām skolām kā Minsteres latviešu ģimnāzija, kas savulaik bijusi latvietības saliņa ārpus Latvijas un sniegusi izglītību latviešu valodā? Vai valstij būtu jāsniedz atbalsts šādām skolām un pieprasījums ir pietiekami liels, lai vērtu vaļā durvis jaunām ģimnāzijām pasaulē? Varbūt mūsdienās tās būs elitāras skolas ne tikai reģiona, bet visas pasaules latviešiem? Sarunā piedalās Minsteres latviešu ģimnāzijas audzēknis, Eiropas Latviešu apvienības vadītājs Kristaps Grasis un Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja.