Eiropas Cilvēktiesību tiesas pieņemto lēmumu, ka Latvijai jāmaksā 20 000 eiro Ilzei Naglai par viņas dzīvesvietā veikto kratīšanu tā dēvētajā Neo lietā, komentē Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Ilmārs Poikāns jeb Neo, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras vadītājs, asociētais profesors Artūrs Kučs (abi attēlā kopā ar raidījuma vadītāju Kārli Streipu) un telefoniski arī Ilze Nagla.

Ilze Nagla atzīst, ka ir gandarīta par lēmumu. Visi astoņi tieneši lēmumu pieņēmuši vienprātīgi. Viņa cer, ka šis lēmums radīs precedentu, ka turpmāk izmeklēšanas tiesneši, pirms veikt kratīšanu pie kāda žurnālista, rūpīgāk padomās savu rīcību. ECT sprieduma argumentācija viņai šķiet visai iznīcinoša Latvijas nostājai. Diez vai valstij ir cerības pārsūdzēt.

Ironiski viņai šķiet, ka ECT, ko uzskata par gana lēnu, ir paspējusi izskatīt šo lietu un pieņemt lēmumu, kamēr Latvijā Neo lieta vēl tikai virzās uz tiesu un pirmā tiesas sēde ir nozīmēta 2014. gada pavasarī.

Ilmārs Poikāns atklāj, ka apsūdzēts par komercnoslēpuma iegūšanu un par privātpersonu datu apstrādi, kas radījusi būtisku kaitējumu. Viņš uzskata, ka šie panti uz viņu neattiecas. Turklāt nākamā gadā noliktā tiesas sēde būšot slēgta. Viņš ironizē, „ja svešie neredz, tad vieglāk tikt ar cilvēku galā”. Tajā pašā laikā viņš aicina cilvēkus skatīties, kas nav kārtībā apkārtējā vidē un censties to mainīt uz labu. Viņš izsaka cerību, ka ECT spriedums liks sapurināties arī tiesībsargājošām iestādēm.

Artūrs Kučs piekrīt, ka ECT „sadod pa biksēm” izmeklēšanas iestādēm, gan velta pārmetumus izmeklēšanas tiesnesim.