Notikusi Konkurences padomes (KP) rīkota konference "Atkritumu apsaimniekošana: Bizness. Konkurence. Atbildība". Tajā informēja par Konkurences padomes gūtajiem secinājumiem pētījumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgus uzraudzību. Konkurences padome pētījumu pirmo reizi veica paralēli sadarbībā ar Ziemeļvalstu konkurences iestādēm, kuras regulāri rīko dažādas kopīgas izpētes "Nordic Market" sadarbības foruma ietvaros. Raidījumā Aktuālā intervija plašāk par pētījumu un tajā gūtajiem secinājumiem stāsta Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.