Iekšlietu ministrija informē par iesaistīšanos jaunā projektā, kas iecerēts, lai mazinātu fiktīvās laulības. Projekts uzsākts Latvijā un piecās citās ES valstīs - Lietuvā, Igaunijā, Īrijā, Somijā un Slovākijā. Aktuālā temata studijā Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dimitrijs Trofimovs un nevalstiskās organizācijas "Patvērums "Drošā māja" vadītāja Sandra Zalcmane skaidro, kāda ir situācija ar fiktīvām laulībā un kādus pasākumus iecerēts veikt projekta ietvaros.