Sākas jaunais mācību gads. Par skolu dzīves aktualitātēm saruna studijā ar Latvijas nacionālās skolotāju savienības priekšsēdētāju Edgaru Kramiņu un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidenta pienākumu izpildītāju Aleksandru Dementjevu.

Jautāts, kas ir labs skolotājs, Aleksandrs Dementvejs atbild, ka labs skolotājs ir tāds, kuru mīl bērni. Uz skolas laiku skolotājam ir jākļūst par skolotāju un otru mammu. Bez mīlestības nekāda sadarbība starp bērnu un skolotāju. Labam skolotājam jābūt attiecīgai kvalifikācijai, arī pieredze ir vajadzīga.

Edgars Kramiņš: Skolotājs nedrīkst pazaudēt pašcieņu, viņam jābūt ar savu stāju. Tad arī klasē valda klusums. Tad viņš spēj bērnus interesēt. Protams, mīlestība pret bērniem. Bet mīlestība nedrīkst būt akla, jo zinām cik daudzās ģimenēs akla mīlestība nodara arī ļaunu.

Runājot par pieredzes iegūšanu un paaudžu maiņu skolā, abi sarunu biedri rosina domāt par mentoriem jaunajiem skolotājiem. Jaunajiem ir vienas prasmes, bet gados vecajiem ir pieredze un citas neatsveramas zināšanas, ko augstskolas solā neiegūsi.