Tiesībsarga birojs veicis situācijas izpēti par jaunāka vecuma bērniem, kas ievietoti institucionālajā aprūpē valsts sociālās aprūpes centros. Apkopojot datus tapusi vēstule labklājības ministram Jānim Reiram par pārkāpumiem bāriņtiesās.

Bērnu dzīves ārpusģimenes aprūpes iestādēs tiek salauztas – tik šokējošiem vārdiem pagājušā gada sākumā klajā nāca tiesībsargs Juris Jansons, uzsverot, ka bieži nepamatoti bērni tiek atrauti no savas dzimtās vietas, radiniekiem draugiem un ka bērnunamiem vairāk rūp nauda nekā bērni. Situācija daudz nav mainījusies arī šogad. Tiesībsarga birojs, izskatot bāriņtiesu lēmumus par mazuļu ievietošanu bērnunamos secinājis, ka jaunāka vecuma bērnus ievieto institucionālajā aprūpē valsts sociālās aprūpes centros, nevis audžuģimenēs vai pie aizbildņa. Tas liek uzdot jautājumu, vai vienos svaru kausos ir liekama bērnu pilnvērtīga attīstība un līdzekļi, kas pašvaldībai būtu jāsamaksā audžuģimenei. Kas sistēmā ir nesakārtots, ko iespējams tuvākā laikā labot, raidījumā Aktuālā intervija  vērtē tiesībsargs Juris Jansons