SEB Dzīvības apdrošīnāšanas vadītāja Kristīne Lomanovska par iespējamām izmaiņām pensiju likumā, lai nodrošinātu tiesības otrā līmeņa pensiju uzkrājumus mantot.