Parkveida pļavas ir viena tām no dzīvotnēm, kas labā stāvoklī Latvijā ir retums. Šādas pļavas ir daudzveidīgākā ekosistēma, kas atrodamas Latvijā. Tās apliecina bioloģiskās daudzveidības daudzslāņainību. Pareizi saimniekojot, šādas pļavas ir iespējams atjaunot.

Lubānas mitrāja dabas liegumā, Grīvu salā, iestājoties rudenim, mājup tiek pārvesti simtiem liellopu, kas tur visu vasaru ganījušies un veikuši kādu ļoti nozīmīgu darbu. Tieši govīm bijusi liela nozīme šo dabisko zālāju uzturēšanā. Lai arī Grīvu salas teritorija ir aizsargājama, to iespējams apsaimniekot tā, ka gan dzīvotne jeb biotops paliek piemērots dažādām sugām, gan arī cilvēkam no tām kāds labums.