Bērnu tiesību sargi secina: Stiklu bērnunamā pieļauti bērnu tiesību aizskārumi un patlaban tiek domāts, kur katram bērnam būtu vislabākā aprūpe. Turklāt pret direktora vietnieci, kuras rīcībā psihoterapeite saskatīja emocionālās vardarbības pazīmes, ierosināta administratīvā lietvedība. Pārbaudes laikā lūgts direktora vietnieci no amata atstādināt. Tas nav izdarīts, ņemot vērā ilggadējā bērnunama direktora Gunta Lučina saslimšanu. Ņemot vērā bērnu tiesību sargu uzdoto pārkāpumus operatīvi novērst, pašvaldība ceturtdien „Stiklos” iecēlusi pagaidu vadību jeb direktora pienākumu izpildītāju. Jāatgādina, ka pirms vairāk nekā mēneša audžumamma Elīna Bataraga ar iesniegumiem vērsās atbildīgajās iestādēs, un Valsts policijā tagad uzsākta resoriskā pārbaude. Vairāk klausieties Vitas Anstrates ierakstā.

Zvanām arī Tiesībsarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītājai Lailai Grāverei.