Atkritumu daudzums pasaulē pieaug ļoti dažādās jomās, gan ikdienas patēriņš un sadzīves atkritumu kalni liek domāt, ka mūsu ieradumos kaut kas ir jāmaina. Arī ražošanas nozares ātri apaug ar materiāliem un vielām, kurām apkārtējā vidē nebūtu jānonāk. Ko ar to visu darīt? Zinātnē tam ir rasts risinājums.

Šobrīd pasaule daudzviet domā, kā pārpalikumus vienā nozarē veiksmīgi izmantot citā. Arī Latvijā pētnieki meklē labākos risinājumus, kā dažādus ražošanas atkritumus pārvērst jaunos būvmateriālos. Izrādās, ka pietiek betonam pievienot 10% stikla, lai tā īpašības ievērojami uzlabotos. Arī minerālmēslu ražošanas blakusprodukts fosforģipsis, kas vidē rada grunstūdeņu, augsnes un gaisa piesārņojumu, pētnieku rokās pārtop par piedevu būvmateriāliem, kas ceļ to vērtību. Šī materiāla izzināšanai ir pievērsies Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Ģirts Būmanis, kurš Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras laboratorijā kausē, smalcina un citādi pārveido mālus, dolomīta atsijas, metāllūžņu pārkausēšanas atkritumus un citus, lai no kaut kā nevēlama tiktu pie vērtīgas izejvielas.