Neviens, kuram Latvijā ir iemīļots kāds vecs un dabisks mežs, nevar būt drošs, ka to vienā dienā nenocirtīs.

“Tas, kā mēs pamanījām - mēs ieraudzījām vienkārši oranžās svītras uz kokiem,” stāsta arhitekte Ieva Lange.

Dabas aizstāvji ir pārliecināti, ka Latvija pamazām zaudē vecos, Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos meža biotopus.

"Biotopa vairs nav, jo mežs ir nocirsts kailcirtē. Tas ir valsts mežs," norāda vides aizsardzības speciāliste biotopu eksperte Ieva Mārdega.

Lai nosargātu dabas vērtības, viņiem nākas stāties pretī kam lielam, varenam un ietekmīgam.

"Šis ir uzņēmums, kam mēs esam uzticējuši pusi Latvijas mežu," saka Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus.

Kas notiek Latvijas valstij piederošajos mežos?  Raidījums pēta, kāpēc Latvijas valstij piederošajos mežos izcērt Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamus biotopus.