Krievijas impērijas izdotais 1865. gada latīņu drukas aizliegums Latgalē tika atcelts tikai 1904. gadā. Tam ir grūti noticēt, bet laikā, kad pārējā Latvijas teritorijā dzima nacionālās atmodas un valstiskuma idejas aizmetņi, Latgales skolās sodīja par runāšanu latviski, bet mājās varēja arestēt par latgaliski rakstītu grāmatu glabāšanu.