Mūzikas ierakstu izdevniecībā „Upe tuviem un tāliem” izdevusi dzejas un mūzikas albumu „Tu sauci mani vārdā – upju līnijās”, kurā Noras Jakovelas, agrāk – Grēniņas, dzeju papildina Laumas Kazakas dziesmas.

Dzeja, aktieru Intas Tiroles, Jāņa Skaņa, Maijas Arvenas lasījumā, mijas ar Laumas Kazakas dziesmām un Ievas Lapkovskas skaņu gleznām. Albuma tapšana sapulcinājusi ļoti dažādas pieredzes ļaudis – līdzās jau nosauktajiem, albumā ieskanas Staņislava Judina kontrabass, Andra Buiķa perkusijas, Mariannas Puriņas vijole. Dzejkoncerts ir pieteikums arī vēl tikai topošajai dzejas izrādei, kurā jau vairāk kā gadu kopā radošo mūziķu un aktieru kodolam jaunu krāsu piešķirs armēņu dziedātājas un aktrises Asmikas Bogojanas, jaunās dziesminieces Sniedzes Dāvidsones klātbūtne. Izrādē arī izvēlētās dzejas klāsts ir cits.

Mani dzejkoncertā un arī iznākušajā albumā “Tu sauci mani vārdā – upju līnijās” visvairāk aizrāva kā galēji dažādas pieredzes mākslinieki spēj vienoties kopējā sarunā par dzeju, kopējā mūzikā, un arī savstarpējā sirsnībā. Šis raidījums tapis arī Dzejas dienu noskaņās, es ļoti augstu vērtēju ikvienam dzejas lasīšanas iesācējam atpazīstamo sajūtu - to svēto un nedrošo mirkli, kad ēdies cauri grāmatu kalniem, cerībā – kaut nejauši – uzdurties sev būtiskajam. Vai kaut kas no tā bija arī dzejizrādes tapšanas pieredzēm, jautāju mūziķei Laumai Kazakai un aktrisei Maijai Arvenai.

Šai raidījumā diezgan daudz nāksies skaidrot arī likmsakarības, kas no kā izaudzis, kādas bijušas nejaušas vai tīšas sastapšanās. Maija Arvena sarunā atsaucas uz režisores Nadīnes Bokovikovas ieceri radīt uz Vecās Derības teksta – ķēniņa Zālamāna Augsto dziesmas balstītu izrādi latviešu un krievu valodā, izrādē latviski tika izmantots Knuta Skujenieka no Bībeles kanona atšķirīgais atdzejojums. Izrādē Dziesmu dziesmu lasīja aktieri Andris Bulis un Maija Arvena. Izrādes izrādīšanu kavēja pandēmija, taču tā daļēji, papildināta ar intervijām, noklausāma Latvijas radiotrātra veidotajā ciklā “Dzejas trubadūri”. Taču mūsu sarunas galvenās tēmas – topošās dzejizrādes – sakarā būtiski, ka patiecoties šim iestudējumam radās interese meklēt līdzīga satura dzeju latviešu literatūrā, kā arī – šai izrādē notika satikšanās ar armēņu dziedātāju un aktrisi Asmiku Bagojanu.

Laumas Kazakas muzikālā pieredze ir ļoti dažāda. Iepriekš dzirdētā viņas dziesma “Piparmētras” bija sirsnīga, drīzāk dziesminieku kustībai piederīga. Taču viņa Baltijas jauno komponistu meistarklasēs ir radījusi darbu arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un Liepājas simfoniskā orķestra mūziķiem 24. Latviešu mūzikas svētkiem Madonā, kormūzikas opusu Latvijas Mūzikas akadēmijas jauktajam korim Mūsdienu mūzikas festivālam “deciBels”. Lauma spēlē basģitāru un rada mūziku grupā "Reinis Young trio", ir līdzautore starptautiski atzītai mūzikas mācību lietotnei “Solfeg.io”. Šobrīd šo zīmolu – Solfeg.io - nes arī dzejas, mūzikas un mākslas platforma, kuras paspārnē tapis jaunais albums un top izrāde.

Šķiet, šī projekta lielākā vērtība, - uz viena skatuves sastopas kardināli dažādas mūzikas, dzejas izpratnes.