Nepārvērtējams ir ne tikai vācbaltu luterāņu mācītāja, valodnieka, latviešu etnogrāfijas, folkloras pētniecības un arheoloģijas aizsācēja Augusta Bīlenšteina ieguldījums letonikas kā zinātnes nozares dzimšanā. Šajā raidījumā „Augstāk par zemi” uzzināsiet par viņa meitas, autodidaktes Martas Bīlenšteinas sarakstīto pētījumu par krāsošanu ar augu krāsvielām Latvijā, kas drīzumā ar zinātniskiem komentāriem tiks izdots atkārtoti. Par Dēla Bernharda Bīlenšteina Rīgā celtajiem jūgendstila namiem un Zigfrīda Bīlenšteina gleznām. Arī par citu Bīlenšteinu  dzimtas pēcteču likteņiem pēc došanās uz Vāciju, par neatslābstošo interesi saglabāt saikni ar Latviju.