Grāmatā iznākusi ASV dzīvojoša filoloģijas doktora Paula Birznieka "Citāda dainu dotā zelta filozofija”. Citāda, jo rakstīta dzejas valodā, latviešu tautas dziesmās uzsverot radošo, mūsdienām noderīgo aspektu, pārāk neuztraucoties par pētniecības tradīcijām un priekšrakstiem.

Paula Birznieka stāsts par dainās atrastajām vērtībām nav atraujams no viņa personības, vēstures griežos nodzīvotas dzīves.

Dzejolis, kas Eduarda Liniņa lasījumā skan raidījuma ievadā, pieder Paula Birznieka dzīvesstāstam un dzejnieka spalvai. Savukārt “Pūt, vējiņos” , Suitu sievu un Radio kora izdziedātos, ir Otrā oasaules kara saceltās vētras spēks, kas latviešus padarīja par bēgļiem un aizpūta pāri jūrai uz dīpīšu nometnēm Vācijā, tālāk uz Amerikas Savienotajām valstīm.

Paulis Birznieks, Amerikā mītošs filoloģijas doktors, sava mūža 89 gadus sakārtojis trīs grāmatās: divos vēl nepublicētos manuskriptos – viens – paša rakstīto dzejoļu izlase “Domu dzērvenes”, no kuras pa dzejolim dzirdēsiet arī šai raidījumā, otrs – Paula Birznieka prāt, izcilāko un paša atdzejoto angļu valodīgo dzejnieku izlase. Trešā no grāmatām nupat ir iznākusi - apgādā Madris, un tā ir "Citāda dainu dotā zelta filozofija”. Citāda, jo rakstīta dzejas pantmērā, latviešu tautas dziesmās uzsverot radošo, mūsdienām noderīgo, pārāk neuztraucoties par zinātniskās pētniecības tradīcijām un priekšrakstiem.

Lai labāk izprastu visai diskutablo, neparasto "Citādu dainu doto zelta filozofiju ”, ir gluži nepieciešams iepazīt arī grāmatas autoru. Grāmatas citādība kļūst saprotamāka, ja pieņemam to radošo spriedzi, kas Pauli Birznieku – gluži kā “Pūt, vējiņu!” motīvs – uz priekšu virzījis visu viņa mūžu. Šī ir grāmata, kurā varbūt ne tik daudz jākoncentrējas uz gala secinājumu apspriešanu, cik jānovērtē domāšanas procesa poētiskums, vēlme izkustināt vispārzināmo. Un šādā nozīmē saruna ar Pauli Birznieku par dainās no jauna aktualizētajām tēmām, vienlaikus ir saruna par garas, garīgi piesātināti nodzīvotas dzīves pieredzi.