Nupat iznākušais Edvarta Virzas „Rakstu” 6. sējums gandrīz pilnībā veltīts viņa visatpazīstamākajam darbam  „Straumēni”. Vai zinājāt, ka savulaik Edvarta Virza tika nominēts Nobela prēmijai par šo darbu? Vai zināt kur atradās tāds māju puduris „Straumēni” strauta ielokā, no kura dzejnieks aizguva poēmas nosaukumu? Krājumā publicētas arī A. Jansona, A. Freija un H. Biezā apceres par „Straumēniem”, kas rosina runāt arī par dzejnieka reliģiskajiem priekšstatiem un to atspoguļojumu poēmā par vecās Zemgales mājas gadu gaitām.