Pamatīgāka folkloras kustības vēsture Latvijā vēl nav uzrakstīta. Tāda, kas izskaidrotu tās lomu Atmodas procesos, pagājušā gadsimta deviņdesmitajos, savilktu paralēles ar kaimiņvalstīs notiekošo, liktu iegaumēt un izzināt brīnišķīgus cilvēkus – folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu dibinātājus un vadītājus.

Neapstrīdami, senākās folkloras kopas gods piekrīt 1976. gadā dibinātajiem “Skandiniekiem”, taču tikai četrus gadus jaunāks ir tās krustbērns, savulaik Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā dibinātā folkloras draugu kopa “Savieši”, kas 17. oktobrī pošas savam 40. jubilejas koncertam “Lustīgai man dzīvot!”.

Vai patreizējie “Savieši” ir tie paši savieši, kas kopā sanāca pagājušā gada astoņdesmitajos, kā saiknes kādreizējo dalībnieku starpā uzturētas kopdziedāšanas, sadancošanas un muzicēšanas apsīkuma brīžos? Par “Saviešiem” šodien un ielūkojoties vēsturē, stāsta patreizējā “Saviešu” vadītāja Liene Kņaze un “Saviešu” dalībniece Marita Maizīte.

Patreizējo “Saviešu” vadītāju Lieni Kņazi un “Saviešu” dibināšanas laikus piedzīvojušo Maritu Maizīti šķir viena paaudze. Taču nevar manīt tādu vecajo, jaunajo aizbildniecības sajūtu, drīzāk savstarpēju ieinteresētību, vēlēšanos saikņot “toreiz” un “tagad”.

Valdis Muktupāvels ir “Saviešu” dibinātājs un pirmais vadītājs. Viņš “Saviešus” vadīja līdz 1985. gadam. Tad “Savieši” zaudē izcilu tautas mūzikas zinātāju, un arī saikni ar Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, kur mēģinājumi vairs nedrīkstēja notikt. Kas tad īstitoreiz notika? Liene Kņaze mazliet pētījusi, rakstot bakalaura darbu Latvijas Kultūras akadēmijā.

Klausoties Maritas Maizītes, kura “Saviešos” bijusi kopš kopas dibināšanas, un patreizējās “Saviešu” vadītājas Lienes Kņazes stāstā, rodas sajūta, ka “Saviešu” tapšanā jau kopš pirmsākuma bijis kas ļoti pareizs, organisks, varbūt jāsaka - ar cilvēka dzīves dabisku ritumu saaudzis.

“Savieši” ir atdzimuši, kad kādam no pirms 40 gadiem saderētā kopuma ir bijusi kāda ideja, vēlme to īstenot. Viens no spilgtākajiem pēdējā laika notikumiem ar patreizējiem “Saviešiem” bija šī gada februārī, kad “Savieši" Andreja Upīša memoriālajā muzejā maskojās un aicināja svinēt Meteņus, atgādinot arī, ka “Sūnu ciema zēniem” aprit 80 gadi kopš to sarakstīšanas.

Šobrīd “Saviešu” dalībnieki mudina viens otru apgūt mūzikas instrumentus, lai atkal varētu spēlēt kārtīgus dančus. 17. oktobrī “Savieši” aicina uz 40. jubilejas pasākumu “Lustīgai man dzīvot!”.