Losandželosā ASV dzīvojošo latvieti Ievu Auziņu-Szentivani Latvijā plašāk iepazinām, kad pirms gada, īsi pirms Dziesmu svētkiem, klajā nāca viņas latviešu tautas dziesmu tulkojumu un skaidrojumu angļu valodā krājums „Dainas, Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry" - „Dainas, gudrība senajā latvju dzejā”, varētu skanēt šīs grāmatas virsraksta latviskojums.  Taču šīs grāmatas vērtība ir ne tikai izvēlētās dainas, laba daļa tās teksta ir Ievas Auziņas-Szentivani skaidrojumi, kuros atspoguļojas arī viņas pašas dzīves pieredze un gudrība. Domājams, ka tieši šo mūsdienīgo un dzīvesgudro komentāru dēļ šogad augustā iznāca arī dainu krājuma latviešiem domātā versija ar nosaukumu „Celmus laida mākoņos”.

Raidījumā Augstāk par zemi uzklausām Ievas Auziņas-Szentivani dzīvesstāstu, runājam arī par iemesliem, kas pamudinājuši viņu ķerties pie padziļinātas dainu izpētes un skaidrošanas ne tikai cittautiešiem, bet arī jauniešiem Latvijā.

Ievai Auziņai-Szentivani ir  trimdīšiem tipiska biogrāfija. Viņa ir Ulmaņlaika bērns, bērnību pavadījusi lauku saimniecībā Jaunpiebalgā, tad devusies bēgļu gaitas uz Vāciju, kur dīpīšu nometnē guvusi latvisku pamatizglītību. Šobrīd dzīvo Losandželosā ASV, taču bieži ciemojas Latvijā.

Izdevniecības „Mansards” mājas lapā, pretim  Ievas Auziņas-Szentivani grāmatas nosaukumam ir uzraksts „Izpārdots”. Taču internetā,  Facebook tīklā, atrodams pat īpašs profils, kurā grāmatas otro izdevumu var pasūtīt no jebkuras vietas pasaulē. Ievu Auziņu-Szenvtivani grāmatas recenzenti reizēm poētiski dēvē par tautas dziesmu tulci. Iespējams, tas zīmējas ne tikai uz dainu tulkojumiem, bet varbūt pat vairāk uz viņas sniegtajiem skaidrojumiem. Ievas Auziņas-Szentivani pieeja atšķiras no tautas dziesmu kārtotāju akadēmiskās pieejas – vitalitāti var jaust viņas balsī, visā viņas personībā, un tā ir arī šajās sarunās par tautas dziesmu. Šķiet, ka grāmatas nodaļu nosaukumi vislakoniskāk izsaka tās vērtības, ko autore atradusi tautas dziesmās.

Angļu izdevums iedalīts 12 nodaļās, latviešu izdevumā to jau ir 16. Jāteic, ka arī spēle ar valodām – grāmata pieejama angliski un latviski – sakustina domāšanu.

Grāmatā „Dainas, Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry" ir apkopoti 450 latvju dainu pārcēlumi angļu valodā. Taču šobrīd jau tapis otrais sējums, autores mērķis ir tikt vismaz līdz angļu valodā pārtulkotam dainu tūkstotim.

Atbalstīt dainu tulces darbu varat, nopērkot autores pašas atkārtoti izdoto grāmatu „Dainas, Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry" , dāvinot to saviem draugiem, kā arī sarunājoties par tautas dziesmām latviski izdotajā krājumā „Celmus laida mākoņos”. Un – gaidīsim turpinājumu!