Izdevniecības „Neputns” sērija „Studijas bibliotēka” ir mēģinājums dokumentēt Latvijas laikmetīgās mākslas norises. Nupat sērijā iznākusi filozofes, mediju pētnieces Ilvas Skultes un mākslas zinātnieces Aigas Dzalbes grāmata par mākslinieku apvienību „Orbīta”. Bez faktiem un fotogrāfijām par tekstgrupas „Orbīta” darbību 20 gadu garumā autores piedāvā sarunu par 20. – 21. gadsimta mijā aktualizētiem jēdzieniem kā „multimediāls”, „mobilitāte”, „medijs”, un visos šajos grāmatas šķirkļos (visi sākas ar „M”), „Orbītas” darbība kalpo kā piemērs.