Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāma Purvīša balvas 2019 nominantu izstāde. Viens no astoņiem nominantiem ir tekstgrupa "Orbīta". Kā gan dzejnieki kļuva par vizuālās mākslas balvas pretendentiem? To skaidro Aigas Dzalbes un Ilvas Skultes kopīgi sarakstītā grāmata "Orbīta", sarunu ar autorēm piedāvājam noklausīties atkārtojumā.

Izdevniecības „Neputns” sērija „Studijas bibliotēka” ir mēģinājums dokumentēt Latvijas laikmetīgās mākslas norises. Filozofes, mediju pētnieces Ilvas Skultes un mākslas zinātnieces Aigas Dzalbes grāmata par mākslinieku apvienību „Orbīta” - bez faktiem un fotogrāfijām par tekstgrupas „Orbīta” darbību 20 gadu garumā autores piedāvā sarunu par 20. – 21. gadsimta mijā aktualizētiem jēdzieniem kā „multimediāls”, „mobilitāte”, „medijs”, un visos šajos grāmatas šķirkļos (visi sākas ar „M”), „Orbītas” darbība kalpo kā piemērs.