Vēl tikai līdz septembra beigām, kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā, skatāma izstāde “Etā mīnā zīben zāben! Bērnu skaitļi Oto Bonga krājumā”. Šī ir izstāde, kurā satek vairāki stāsti: tas ir stāsts par līdz šim mazāk pētītu mutvārdu folkloras apakšžanru – bērnu skaitāmpantiem un spēlēm ar valodu, tas ir stāsts par Otrā pasaules kara bēgļiem un arī par vācbaltu bibliofīlu, krājēju Oto Bongu.

Stāsta izstādes kuratore Zane Zajančkauska, grāmatniecības vēsturnieks Viesturs Zanders un muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” speciāliste Marianna Auliciema.

Liecību par Baltijas telpu krājējs

Vācbaltietis Oto Bongs, visu mūžu krāja pagātnes liecības par Baltijas telpu – grāmatas, kartes, iespieddarbus. Arī mutvārdu folkloru: šīs izstādes stāsts ir par pagājušā gadsimta 40. gadu otro pusi, kad Oto Bongs, pats būdams kara svaidīts bēglis, mērķtiecīgi apbraukāja vairāk nekā 60 latviešu pārvietoto personu nometnes, savācot apjomīgu, un arī tā laika folkloras pētniecības tendencēm neparastu latviešu folkloras krājumu – bērnu skaitāmpantus.

Tagad šie skaitīkļi ir daļa no Oto Bonga krājuma, kas kopš 1951. gada Vācijā bija pazīstams ar nosaukumu Baltijas Centrālā bibliotēka, pagājušā gadsimta 90. gadu vidū tas atgriezās Latvijā.

Aina, kas paveras acīm Ziemeļblāzmas skaistās ēkas gaišajās zālēs, ir gluži cita rakstura. Tajā nav nekā no krāšanas un pētniecības nopietnības, drīzāk – tīrs spēles prieks. 1. septembra pēcpusdienā, no rīta svinīgi saposti, tagad, pēcpusdienā, jau drusku paspūruši bērni aizrautīgi ripina pa grīdu skaitāmpantu zilbēm aprakstītas ping ponga bumbiņas, priecājoties par to nogruvumu gaisīgi uzbūvētajā ripināmtrasē. Un lēkā pa krāsainiem, dīvainas formas spilveniem, no kuriem skan skaitāmpanti izstādes divās telpās veidojot skaitāmpantu kori, ko līdzīgu tam, ko dzirdējāt raidījuma sākumā.

Izstādes “Etā mīnā zīben zāben! Bērnu skaitļi Oto Bonga krājumā” kultūras pilī Ziemeļblāzma veidotājas ir kuratore Zane Zajančkauska un dizainere Ilze Kalnbērziņa-Prā, pieaicinot pētniekus un māksliniekus kā sadarbības partnerus.

Izstādes ieceres "vaininieks" - iespaidīga klade

Izstādē “Etā mīnā zīben zāben! Bērnu skaitļi Oto Bonga krājumā” satek vairāki stāsti. Te ir stāsts par līdz šim mazāk pētītu mutvārdu folkloras daļu – skaitāmpantiem, stāsts par Otrā pasaules kara bēgļiem, viņu dzīvi svešumā, un arī par pašu Oto Bongu. Dodos uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur šobrīd glabājas Oto Bonga krājums, lai tiktos arī grāmatniecības pētnieku Viesturu Zanderu.

Šobrīd “Ziemeļblāzmā” skatāmās izstādes iecere izaugusi no viena vienīga 2018. gada izstādes “Oto Bongs. Krājējs” eksponāta – iespaidīgās klades. Dizainere Ilze Kalnbērziņa-Prā bija arī šīs, Nacionālajā bibliotēkā skatāmās izstādes, iekārtotāja. Lasot Oto Bonga dzīves gājumu, mēs uzzinām par cilvēku, kura dzīvi mētājuši pasaules vēstures lielie notikumi. Tomēr viņš ir spējis šajos juku laikos atrast savai dzīvei uzdevumu. Rīdzinieks otrajā paaudzē, guvis labu sākuma izglītību, taču nekad nav piederējis akadēmiskajai videi. Oto Bongs bijis entuziasts, un tieši tāpēc reizēm viņa interešu loks bijis atšķirīgs, arī metodes bibliogrāfisko retumus iegūšanai. Oto Bongs četrdesmito gadu otrajā pusē, kad pierakstīti šie skaitāmpanti, vēl ir jauneklis, divdesmitgadnieks. Kas viņu pamudināja pievērsties folkloras vākšanai?

Vēl viens aspekts, kas pārsteidz viņa biogrāfijā. Oto Bongs ir vācbaltietis, 1939. gadā repatriējies uz Vāciju. Un tomēr visu mūžu uzskatījis par piederīgu Baltijas kultūrtelpai, strādājis tās atmiņas saglabāšanai.

Viens no izstādes “Etā mīnā zīben zāben! Bērnu skaitļi Oto Bonga krājumā” eksponātiem ir uzlikts uz vitrīnas, kurā var noskatīties video par dzīvi Otrā pasaules kara bēgļu nometnēs, ir tāda jocīga burtnīca, tāda kā piezīmju klade.

Šķiet, ka šī izstāde “Ziemeļblāzmā” faktiski ir mēģinājums iejusties, apjēgt vēstures notikumus, no muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” aizņemoties vairākstundu intervijas ar kādreizējiem kara bēgļiem, klausoties šos stāstus, ar mērķi atrast mūsdienām noderīgas vērtības kādreizējo trimdīšu stāstos. Sarunāšanās ir varena lieta! Jo, savukārt, “Latvieši pasaulē” muzeja speciāliste Marianna Auliciema ir pārsteigta, cik mūsdienīgas bijušas Oto Bonga intereses, par pētījumu tēmu izvēloties tieši bērnu folkloru, skaitāmpantus.

Viena no izstādes sadaļām ir arī videoliecība, izveidota no bēgļu stāstiem.