Latvijas Radio Ziņu dienesta projektā “Simts statistiskie tautieši” aplūkotas arī nākotnes prognozes par dzīvi Latvijā pēc simts gadiem. Nākotnes prognozēs ierosinātas vairākas tēmas, viena no tām – latviešu varoņi un supervaroņi imports. Kādas īpašības piemīt patreizējiem Latvijas varoņiem? Vai tādi maz ir? Kā šī tēma var kalpot kā indikators nākotnes prognozēm?