Latvijas Universitātes emeritētajai profesorei Skaidrītei Lasmanei -  80. Piecdesmit no šiem gadiem aizvadīti pasniedzējas darbā, taču ētikas jautājumu speciāliste savu padomu neliedz arī dažādu profesionālo ētikas komisiju darbībā. Sarunāsimies par to, kā pēdējā pusgadsimta laikā filozofijai nācies mainīties līdzi vēstures griežiem, meklēsim vai eksistē īpaši Latvijas filozofijas skola.