Šī gada Dzejas dienu laikā Liepājā, tika atvērts Lauras Andersones pirmais dzejas krājums “Meitiņa skatās augšup”. Krājumā – pēdējo desmit gadu laikā tapuši dzejoļi, un stāsts par dzejnieces Lauras Andersones tapšanu, pa daļai ir arī stāsts par Liepājas rosīgo literāro vidi.

“meitiņa skatās augšup/ upei ir rāma gultne/ upei ir siltākais sāns/meitiņa skatās augšup/ upē iekritis vārds/ zem akmeņiem palikts klusums.“

Kopš 2011. gada Liepājas Universitātē izveidota maģistra studiju programma “Rakstniecības studijas”, Liepājā ir sava Latvijas Rakstnieku savienības nodaļa, kurzemniekiem ir pašiem sava Raiņa dzimšanas diena – Kurzemes dzejas dienu programma, Kurzemes Prozas lasījumi, sava literārā balva “Krasta ļaudis”.

Šķiet, ka vēl pirms pāris gadiem pastāvējusī problēma, ka ārpus Rīgas izdotās grāmatas pārējo Latviju gluži fiziski nesasniedz, paliek ārpus literārām balvām un festivāliem, vismaz Kurzemē, vairs nav problēma.

Pirmais, kas atstāj iespaidu, ir tikšanās vieta – Liepājas Universitātes Humanitāro zinātņu un mākslas fakultāte. Arī sestdienā pietiekami rosīga vieta, te ir brīvpieejas datori, plaukti ar lasīšanai paņemamām grāmatām. Paskatīties, kas jauns, ienāk rakstniecības programmu jau beigušais, lepns sava pirmā nesen iznākušā romāna autors Ēriks Vilsons.

Linda Zulmane, Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas, arī Piejūras pilsētu literārās akadēmijas vadītāja, vedina uz mājīgu telpu augšstāvā, kas ir Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas telpa, kur Liepājas rakstošie sanāk kopā, strādā pie projektiem. Lauras Andresones dzejas krājums “Meitiņa skatās augšup” ir viens no šādiem projektiem.

“Meitiņa skatās augšup” ir kopdarbs. Krājuma redaktores Janas Egles, mākslinieks ir dzejnieces dzīvesbiedrs Mārtiņš Andersons, un, protams, Linda Zulmane.

Laura Andersone ir beigusi Liepājas Universitāti, apguvusi latviešu valodas un literatūras, kā arī angļu valodas pasniedzēja specialitāti. Mācījusies arī Rakstnieku savienības literārajā akadēmijā, apgūstot dzejas rakstīšanu pie Andra Akmentiņa.

Dzejas grāmatas “Meitiņa skatās augšup” redaktore ir dzejniece, dziesminiece, rakstniece Jana Egle. Viņas atbildība bija Lauras Andersones dzejas Visumā atrast tēmu pirmajam dzejoļu krājumam.