Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči” Cēsu novada Liepas pagastā top jauna pastāvīgā ekspozīcija, kas ierosinās sarunai vairākas jaunas, līdz šim Veidenbauma dzīves un dzejas sakarā retāk skartas tēmas. Viena no tēmām, kas tajā tiks skarta, būs saruna par jauna cilvēka mentālo veselību - kā tikt galā ar trauksmaino pasaules uztveri, kā pārvarēt šķietamo neiederību sabiedrībā. Muzejs aizsācis arī projektu “Vairāk gaismas!”, kas tika atkāt 12. maijā Eiropas mentālās veselības nedēļas ietvaros un muzejpedagoģijas nodarbībās sarunājas ar jauniem cilvēkiem par viņu dzīves izjūtu. Projektā plānots iesaistīt psihoterapeitu, apmācīt pedagogus, rosināt mākslas akcijas.

Darbs jau ir sācies - “Kalāčos” jau kopš pagājušā rudens jauni cilvēki tiekas, lai sarunātos par Eduarda Veidenbauma dzeju.  Ar muzejpedagoģes Baibas Rozes un zoom starpniecību tiekos ar četriem no projekta “Vairāk gaismas!” grupas dalībniekiem -  Angeliku Gabali, Lizeti Rudzīti, Karlīni Zaksu un Artūru Bieziņu - tieši viņa balsi jau dzirdējāt projekta atklāšanas ierakstā.

Karlīne Zaksa mācās Rīgā, Dizaina visdusskolā. Uz “Kalāčiem” viņa devusies gan tāpēc, ka vecāku mājās esot izaugusi pie grāmatu plauktiem, gan arī tāpēc, ka pazinusi Baibu.

Par Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči”  topošās pastāvīgās ekspozīcijas priekšvēsturi varam uzskatīt Rakstniecības un mūzikas muzeja izstādi “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”, kas 2019. gada vasaru viesojās “Kalāčos”. Literatūrzinātnieks Marians Rižijs ir gan izstādes, gan arī topošās ekspozīcijas līdzautors.

Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči”  topošās pastāvīgās ekspozīcijas komanda apvieno pārsteidzoši dažādu jomu pārstāvjus. Bez muzejpedagoģes Baibas Rozes, tā ir “Kalāču” muzeju vadītāja  Andra Ķīse, māksliniece Dace Džeriņa, projektu  koordinē Inga Surgunte. Taču iesaistīti ir arī  dabas procesu pētniece Laura Dzelzkalēja, un pusaudžu un jauniešu psihoterapeits Nils Konstantinovs.

Projekta “Vairāk gaismas!” aktualitātēm iespējams sekot “Kalāču”  Facebook lapā, kā arī Instagram kontā.