“Anomija” tulkojumā no grieķu valodas nozīmē „bezlikumību” jeb stāvokli, kurā likumi nedarbojas. Nesen iznācis zinātnisku rakstu krājums „Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā”, kurā pētnieki anomijas jēdzienu izmanto kā lēcu, caur kuru saskatīt iemeslus problēmsituācijām, kurās Latvijas sabiedrības locekļu individuālie mērķi nesakrīt ar kolektīvajiem. Pētījumu tēmas ir visdažādākās: politiskā atsvešinātība, mediju telpa, demogrāfija, globālā vērtīborietācija. Stāsta politikas zinātnes doktors Visvaldis Valtenbergs, filozofijas doktore, reliģiju un ideju pētniece Agita Misāne un vēstures doktore, profesore Vita Zelče.