Vārds “guld/ kuld” ar nozīmi “zelts” ir pazīstams vairākās ap Baltijas jūru runātās valodās, līdzīgi latviešu valodā no svešvalodām aizgūta “rūme” jeb istaba. Projekts "KULDRUM" ir igauņu, zviedru, latviešu sadarbības projekts, kura mērķis ir radīt “zelta vietu” savstarpējai sadarbībai stāstniecības jomā.

Iepazīstinām ar stāstniecības kustības dalībniecēm no kaimiņvalstīm, Latviju šai projektā pārstāv folkloras kopēja no Kuldīgas Ina Celitāne.

"KULDRUM" savu darbību aizsācis pirms mazliet vairāk nekā gada, ar Ziemeļvalstu sadarbības atbalsta organizācijas Ziemeļu kultūras punkts finansējumu. Taču jau šobrīd izveidojusies komanda ir pārliecināta, ka vēlas darboties kopā arī turpmāk, iesaistīt aizvien jaunus dalībniekus.

Pa daļai vēlējuma izteiksmē – vēlot "KULDRUM" visu ieceru izdošanos, prognozēju, ka par projektā iesaistītajām “zelta” sievietēm noteikti vēl dzirdēsim  pēc pieciem gadiem, kad Liepāja kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, kā satelītpilsētu pieaicinot arī Kuldīgu, jo projekta organizatore no Latvijas puses ir Ina Celitāne – kuldīdzniece, viņa nāk no pilsētas, kuras nosaukumā arī ir jau pieminētais zelts – “kuld”.

Pandēmijas apstākļos lielākā daļa "KULDRUM" pasākumu līdz ir notikuši tīmeklī, dažas no projekta dalībniecēm klātienē ir sastapušās tikai pavisam nesen, kad jūnijā Kuldīgā notika "KULDRUM" tikšanās. Un tā bija arī mana iespēja Radio studiju piepildīt ar ļoti dzīvām, smejošām, dziedošām, igauniski, zviedriski, latviski runājošām "KULDRUM" projekta dalībniecēm.

Projekta "KULDRUM" dalībnieces - Astrīdaa Selinga, Agnesei Sjoberga, Brita Bjorša no Zviedrijas, Kairo Leivi no Igaunijas, Ina Celitāne no Latvijas.