Grāmata “Jauno mediju māksla. Reprezentācija un saglabāšana” ir mākslinieka un augstskolu pasniedzēja Raita Šmita piedāvājums tikt skaidrībā ar terminoloģiju jauno tehnoloģiju ietekmē dzimušās mākslas jomā, sasaistīt jauno mākslu ar mākslas vēstures tradīciju. Sevišķi interesanta ir grāmatā izklāstītā Jauno mediju kultūras centra RIXC līdzdibinātāja paša pieredze, par jauno mediju mākslas dzimšanu, attīstību, saglabāšanu Latvijā.

Šobrīd un vēl līdz 16. oktobrim laikmetīgās kultūras centrā „KIM?” Rīgā skatāma jauno mediju kultūras centra RIXC ikgadējā mākslas un kultūras festivāla, kuras tēma šogad formulēta kā “Trauslā realitāte”, izstāde, oktobrī gaidāma arī konference.  Taču – kas ir jaunie mediji? Kāda bijusi šīs mākslas jomas attīstība kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem Latvijā? Raidījumā saruna ar  mākslinieku un pasniedzēju vairākās augstskolās Raiti Šmitu, nesen iznākusī grāmata “Jauno mediju māksla. Reprezentācija un saglabāšana” ir viņa piedāvājums tikt skaidrībā gan ar terminoloģiju jauno tehnoloģiju ietekmē dzimušās mākslas jomā, sasaistīt jauno mākslu ar mākslas vēstures tradīciju.

Grāmatas “Jauno mediju māksla. Reprezentācija un saglabāšana” pamatā ir Raita Šmita Latvijas mākslas akadēmijā 2015. gadā aizstāvētā disertācija, rakstītā stilam piemīt zinātnes valodas bezkaislīgums. Taču kaislība piemīt grāmatā pieminēto mākslas projektu vēstījumam, sevišķi interesanta ir grāmatā izklāstītā jauno mediju mākslas vēsture Latvijā, kuras rosinātājs un kurators bieži vien Raitis Šmits ir bijis arī pats. Daudziem daļa no šiem jauno mediju mākslas projektiem ir dzīvā skatītājas pieredze, grāmatā ir arī bagātīgs ilustratīvais materiāls.

“Jauno mediju māksla. Reprezentācija un saglabāšana” liekas laba iespēja, nu jau ar laika distanci, un ievietojot plašākā teorijas rāmī – kaut nedaudz aptvert kā mūsu dzīvi izmainījušas modernās tehnoloģijas, arī – kādas problēmsituācijas, iedvesmas avotus, sapņus, vai reizēm tikai ilūzijas – tajās saskatījuši mākslinieki.

Nu jau 22 gadus pastāvošā kultūras centra, mākslas galerijas un mākslinieku kopības RIXC dibinātāji Raitis un Rasa Šmiti ir mākslinieku pāris, kuri ilglaicīgi un konsekventi iet savu ceļu jauno mediju mākslas radīšanā, zināšanu tālāknodošanā, mākslas darbu producēšanā,  abu darbošanās mērogi ir tik daudzveidīgi un plaši, ka sarunas iesākumā lūdzu Raiti Šmitu konkretizēt, kas viņa profesionālajā darbībā viņam pašam šķiet aktuālākais šobrīd.

Raitis Šmits to apraksta arī grāmatā “Jauno mediju māksla. Reprezentācija un saglabāšana”. Viņš stāsta par ideju izsalkumu, kas valdījis pēc padomju sistēmas sabrukuma, tīklošanos – gan sociālu, gan virtuālu, kas bija labākais ceļš, lai veidotos kas jauns. Jaunās tehnoloģijas, internets bija daļa no procesa, jo tās viestiešākajā veidā nojauca valstu robežu, palīdzēja pārvarēt citus ierobežojumus. Līdzās ELAB, bija Ilzes Strazdiņas un Kaspara Vanaga aizsāktais projekts OPEN, piedzima krievvalodīgo dzejnieku, dizaineru, fotogrāfu apvienība Orbīta.