Šogad starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” skatē folkloras kopa “Graudi” no Tomes tika novērtēta ar pirmo kategoriju, jo bija sagatavojusi programmu ar Daugavas plostnieku dziesmām. “Graudu” izpētītā un iedzīvinātā tēma šobrīd ir aktuāla – Gaujas plostniecības interesenti, apvienojušies biedrībā, jau panākuši, ka Gaujas plostnieku prasmes kopš 2018. gada iekļautas Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 2021. gada pavasarī, iesniegts pieteikums, nu jau valstiskā līmenī, lai Gaujas plostnieku, kopā ar vēl piecu citu valstu - Austrijas, Čehijas, Polijas, Spānijas un Vācijas plostniecības tradīcijām - tiktu iekļautas UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā.

Par Daugavas plostniekiem līdz šim bija dzirdēts mazāk. Taču, lūk, Tomē joprojām dzīvas ir atmiņas ne tikai par plostnieku, bet arī Daugavas laivinieku-pārcēlāju klātbūtni.

Braucot uz Tomi pēc Daugavas plostnieku dziesmām, iemantojam vēl ko būtiskāku. Satiekam cilvēkus, kuriem darbošanās folkloras kustībā ir veids, kā apliecināt savu piederību šai vietai, kā nodot tālāk atmiņas un stāstus.

Un caur šiem stāstiem Tome atklājas kā ļoti dzīva vieta, te nav kalni un lejas, upītes un krūmi, katra no ieraudzītajām vietām “Graudu” dalībniekiem (“Graudi” šoruden pošas svinēt savu jau desmito pastāvēšanas jubileju) saistās ar kādu īpašu cilvēku vai kopīgi piedzīvotu notikumu.

Šī gada starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” skate notika neklātienē, folkloras kopām savas dziesmas bija jāiesūta uzņemtas video. Tad nu arī Tomes “Graudiem” tā bija laba iespēja iedzīvināt atmiņu stāstos vēl dzīvās, Tomes ar plostniecību saistītās vietas. Veidojot programmu, folkloras kopa sastapās ar vēl kādu dilemmu – Daugavas plostnieku dziesmām nepiestāvēja nedz 19. gadsimta krāšņie goda tērpi, nedz neitrālākās vasaras linu drānas. Jau kādu laiku tika spriests, ka kopas dalībniekiem vajadzētu tikt pie vēl kādas drēbju kārtas, tādas, kurā būtu ērti iet uz danču vakariem. Kopas dalībniece Sarmīte Pugača stāsta, ka izlemts tika par labu pelēkiem kostīmiem.

Tomes folkloras kopas “Graudi” dalībnieki ir lieliski stāstnieki, viņi ilgus gadus viens otru pazīst, daudzreiz stāstītos stāstus papildina, mudina stāstīt vēl. Šajā raidījumā pievērsāmies kopas sagatavotajai Daugavas plostnieku dziesmu programmai, taču “Graudi” varētu stāstīt vēl – par sēņošanu Tomes mežos, par apkaimes vietvārdu maiņu.