Vīru kopa „Rūžupes veiri” tapa pirms sešiem gadiem pēc Rožupes kultūras nama iniciatīvas. Kopā sanākušie vīri ir no Līvāniem, Rožupes un Sutriem, dzied latgaliešu tautas dziesmas par alu, meitenēm, karu un citām vīriem svarīgām tēmām, pavadot dziesmas ar tautas mūzikas instrumentiem. Dažs akordeona spēli apguvis no tēva, kārtīga lauku muzikanta, cits tautas dziesmu repertuāru apguvis dziedot Līvānu „Ceirulītī”. Kāda no dziesmām noklausīta garajos pārbraucienos autobusā folkloras festivāla „Baltica” laikā, cita iemācīta tik sen, ka to pat nevar atcerēties - kopā dziedāšanās un radu godos.