Krustpunktā brīvais mikrofons ar Vjačeslavu Kaščejevu, Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru.