Krustpunktā Brīvais mikrofons Romas katoļu baznīcas bīskapu Andri Kravali.