Bērnu grāmatu ieteicējs. 62.epizode. Šodien Burtu Princese un 3D Voldis gatavosies pārgājienam, lasot Klaudijas Tollas un Ilkas Sokolovski noderīgo padomu grāmatu "Dosimies dabā", bet Plankumainais Zirneklis Zenē (TheNee) viņiem traucēs, spēlējoties ar dzejoļiem no Ulda Ausekļa grāmatiņas "Ko dara Runcis Francis". Burtu Burvis ieteiks bērniem īsto grāmatu un pieburs lasītprieku!

Dosimies dabā

PRINCESE:                Dosimies dabā + ceļvedis pa Latvijas dabas takām!

                                    Grāmata izdota sadarbībā ar Latvijas dabas muzeju un Māmiņu klubu.

Tūlīt aiz durvīm, laukā – dabā – tevi gaida daudz aizraujošu atklājumu. Tev tikai jāsagatavojas ceļam! Katrā ekspedīcijā daudz kas atkarīgs no iepriekšējās sagatavošanās un pareiza aprīkojuma. Kalnos valda citi likumi, nekā purvā. Pilsētā tev kompasu nevajadzēs, bet ko iesākt nepazīstama meža vidū? Nākamajās lappusēs tu uzzināsi, kas tev šādos gadījumos vienmēr jāņem līdzi, kā orientēties dabā un kā šajā ziņā var palīdzēt laika zīmes. Jāatceras, ka vienmēr var notikt arī kaut kas neparedzēts. Tādēļ būtu labi, ja tev būtu līdzi pirmās palīdzības aptieciņa. Vai esi gatavs? Tad sāksim!”

 

Ko dara Runcis Francis

ZIRNEKLIS:               runcis Francis ķircina Daugavu

                                    tāpat kā upes viļņi

                                    viņš izstaipās gari,

                                    tāpat kā upes viļņi

                                    viņš kūkumus met,

tāpat kā upes viļņi

lec mākoņu astītes ķert –

 

runcis Francis ķircina Daugavu,

bet viņai ir mīļa un laba sirds –

tik brīžam pa šķendīgam šļakstam

                                    tā nebēdnim ūsgalos sviež…

 

                                    Auu, Burtu Princese, nešļakstinies!

 

PRINCESE:                Kur tu ņēmi šo dzejoli, Zenē?

ZIRNEKLIS:                 Grāmatplauktā.

PRINCESE:                Kam tas pieder?

ZIRNEKLIS:                 Dzejniekam Uldim Auseklim.

VOLDIS:                      Kāpēc tu maisies pa vidu mūsu ceļojumam ar Ulda Ausekļa dzejoli?

ZIRNEKLIS:                 Tāpēc, ka es arī gribu piedalīties!

VOLDIS:                      Tu tak negribēji nekur doties, Zirnekli!

ZIRNEKLIS:                 Negribu nekur doties, bet gribu piedalīties, tepat uz vietas atrodoties!

VOLDIS:                      Tas arī ir Ulda Ausekļa dzejolis?

ZIRNEKLIS:                 Nē, mans. Nupat izdomāju!