Bērnu grāmatu ieteicējs. 197.epizode. Burtu Burvja īrnieki iepazīstas ar neparastām būtnēm, kas mitinās igauņu rakstnieka Edgara Valtera "Poķu grāmatā". Tā ir pasaka par neparasto poķu tautu, kuras prototipi ir gan Latvijā, gan Igaunijā sastopamie grīšļu ciņi. Grāmatā atklājas autora mīlestība pret dabu un pārliecība, ka cilvēkam jādzīvo saskaņā ar to.

Svarīgs ziņojums gaidāms arī no LNB Bērnu Literatūras centra galvenās Mušas Gudrinieces - Silvijas Tretjakovas.