Bērnu grāmatu ieteicējs. 52.epizode. Šodien Burtu Burvja īrnieki spēlēsies, lasīs receptes, pasakas un dzejoļus no Intas Kušneres sastādītā izdevuma "Gadagrāmata bērniem" un iepazīsies ar neparastiem notikumiem Ričarda Skerija raibo notikumu grāmatiņā "Ko ļaudis augu dienu dara". Burtu Burvis ieteiks bērniem īsto grāmatu un pieburs lasītprieku!

Gadagrāmata bērniem

Sastādījusi Inta Kušnere

ZIRNEKLIS:                 Kur jūs ņemat visas šīs muļķīgās spēles? Paši izdomājat?

PRINCESE:                Tik gudri gan mēs neesam, Zirneklīt!

ZIRNEKLIS:                 Spēlē! Līmē! Veido! Zīmē! Dziedi! Skaiti! Krāso! Vēro!

VOLDIS:                      Gadagrāmata ir tieši tas, kas nepieciešams ne tikai bērniem, bet arī vecākiem. Un Zirnekļiem!

ZIRNEKLIS:                 Kā tad!

VOLDIS:                      Te ir noderīga informācija par visiem četriem gadalaikiem - dzejoļi, stāsti, idejas, spēles!

PRINCESE:                Nav aizmirsta arī drošības tēma - kā šķērsot ielu, sargāt sevi no uguns un uzmanīties no ūdens.

                                     Tu varēsi iemācīties pagatavot garšīgus ēdienus, jo te ir arī ātri un vienkārši pagatavojamas 

                                      receptes. Gan jau „Gadagrāmatas” sastādītāja Inta Kušnere zina, kas bērniem patīk!

                                      Būs gardi un aizraujoši!

ZIRNEKLIS:                 Tikai nesaki, ka tur ir arī kāda mušu recepte!

PRINCESE:                Nezinu… jāpaskatās…

 

Ko ļaudis augu dienu dara

Ričards Skerijs

PRINCESE:    Deg! Deg!

ZIRNEKLIS:     Deg? Kas deg? Glābjas kas var! Mēs degam!

VOLDIS:          Kur deg? Zirnekli?

ZIRNEKLIS:     Kur deg, Princese?

PRINCESE:    Kaķmāmiņa gludināja. Papuča kreklu. Gludeklis bija pārāk karsts. Krekls aizdegās. „DEG!” –

                         viņa sauca!

ZIRNEKLIS:     Deg grāmatā?

PRINCESE:    Bet kur tad tu domāji?

VOLDIS:          Zirneklis sabijās, ka deg Burtu Burvja grāmatplaukts! Bet deg tikai viena grāmata!            

PRINCESE:    Nevis grāmat-a, bet grāmat-ā!

ZIRNEKLIS:     Kā sauc?

PRINCESE:    „Ko ļaudis augu dienu dara?”

ZIRNEKLIS:    Bet ja deg, kāpēc neviens vēl nav ieslēdzis trauksmi??