Bērnu grāmatu ieteicējs. 53.epizode. Šodien Burtu Burvja īrnieki mācīsies spēlēt klavieres un dziedāt, izmantojot Inetas Žimeles - Šteinas grāmatiņu "Klavierspēles ābecīte DoReMi" un fonogrammu CD. Burtu Burvis ieteiks bērniem īsto grāmatu un pieburs lasītprieku!

Klavierspēles ābecīte DoReMi un fonogrammu CD

PRINCESE:     Mīļo draudziņ! Šīs ir tavas klavierspēles grāmatas pirmās lapaspuses. Tu varēsi ne tikai spēlēt klavieru skaņdarbus viens pats, bet arī ar skolotāju vai pianistu Anatoliju, kurš ir iespēlējis pavadījumus kompaktdiskā.

ZIRNEKLIS:    (čukstus) Voldi, kurā brīdī es Burtu Princesei teicu, ka gribu mācīties spēlēt klavieres?

PRINCESE:   Grāmatā tu varēsi zīmēt un krāsot klavieru taustiņus un notis, kā arī minēt mīklas un rēbusus, kurus uzzīmējusi māksliniece Dita.

VOLDIS:         (tāpat čukstus)  Domāju, ka tu nekad to neesi teicis, Zirnekli. Bet Burtu Princesei jau nekas nav jāsaka. Ko viņa pati izdomā, tas mūsu grāmatplauktā notiek. Un tagad viņa ir izdomājusi, ka tev jāmācās spēlēt klavieres.

ZIRNEKLIS:    „Lai mūziku varētu pierakstīt, izmanto 5 līnijas, taktis un taktssvītras.” Kas ir takts? Un kāpēc tām ir svītras kā tīģeriem? 

VOLDIS:          Viena takts ir skaņdarba posms starp divām taktssvītrām.

PRINCESE:    Gandrīz kā teikums starp komatiem.

VOLDIS:         Un taktssvītrām nav nekā kopīga ar tīģeriem. Tās skaņdarba beigās ir kā punkts aiz teikuma.

PRINCESE:                Lai varētu atslēgt mājas durvis, tu izmanto… ko?

ZIRNEKLIS:                 Atslēgu!

PRINCESE:                Arī mūzikā mēs izmantosim atslēgu. Pareizāk - 2 atslēgas!

ZIRNEKLIS:                 Man nevajag divas. Māsai ir pašai sava.

PRINCESE:                Mūzikā katrs izmanto DIVAS atslēgas, Zirneklīt! VIJOLES atslēgu un BASA atslēgu.