Bērnu grāmatu ieteicējs. 66.epizode. Šodien Burtu Burvja īrnieki lasīs Imanta Ziedoņa UZPASAKU un CUKURPASAKU no 1983. gadā izdotās grāmatiņas "Visādas pasakas".

Visādas pasakas

PRINCESE:                Vai esi kādreiz redzējis pasauli pavisam baltu? Varbūt melnu, dzeltenu vai zilu? Vai zini, ka pasaulē mīt Ogu Lācis, Mušu Lācis un Medus Lācis?

Vai vari iztēloties, kā Uzpurnis dodas meklēt purnu, kā klājas pavisam niecīgam Puteklim viņa ceļojumos? Lasi Imanta Ziedoņa „Visādas pasakas” un tici, ka tā var notikt arī īstenībā!

ZIEDONIS:                  Cūka tikmēr klausījās, līdz juta, ka tai astes galā uzplaukst cukurgrauds un ka nu ir beigas. Viņa tikai juta, ka ausis kļūst par cukur-tūtēm un tie abi ber viņu pilnu ar cukuru, un kājas kļūst stīvas, un sirds iekšā sastingst baltā cukurā. Bet Nīkšķis un Mīkšķis tikai runāja un runāja arvien tīrāku cukuru un nemaz paši nejuta, ka viņu pirmie burti kļuva arvien vienādāki un pārvērtās par "C", un nu viņi abi bija vienādi Cīkšķis un Cīkšķis. Arī nākamie burti visi pamazām pārcukurojās:

VOLDIS:                      C-īkšķis

ZIRNEKLIS:                 C-īkšķis

VOLDIS:                      C-c-kšķis

ZIRNEKLIS:                 C-c-kšķis

VOLDIS:                      C-c-c-šķis

ZIRNEKLIS:                 C-c-c-šķis

VOLDIS:                      C-c-c-c-ķis

ZIRNEKLIS:                 C-c-c-c-ķis

VOLDIS:                      C-c-c-c-c-is

ZIRNEKLIS:                 C-c-c-c-c-is

VOLDIS:                      C-c-c-c-c-c-s

ZIRNEKLIS:                 C-c-c-c-c-c-s

VOLDIS:                      C-c-c-c-c-c-c

ZIRNEKLIS:                 C-c-c-c-c-c-c

PRINCESE:                Tagad viņi abi ir tik vienādi, ka viņiem nav ko runāt un nav par ko runāt.

VOLDIS:                      Nu ir cukur-beigti. Nav kur cukur-iet.

ZIRNEKLIS:                 Kājas cukur-stingas. Mute cukur-ciet.

VOLDIS:                      Mēle mūžam sasalusi cukur-salā.

ZIRNEKLIS:                 Un arī pasaka nu ir cukur-galā!