Lai risinātu personāla trūkuma problēmu bruņotajos spēkos, Vācijas armija apver iespēju rekrutēt citu Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņus. Saskaņā ar bruņoto spēku komandiera teikto, tas attiektos uz tādu vakanču aizpildīšanu kā ārsti un informācijas tehnoloģiju speciālisti. Ideja gan ir pretrunīgi vērtēta gan pašā Vācijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs.