Tā saukto “Maskavas namu”, Rīgā varētu izsolīt jau šovasar un iegūto naudu ziedot Ukrainai.

Aicina ceļotājus bez maksas saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija – OECD – pievēršas ekonomiskajai situācijai Latgalē.